Profil wyborcy Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2015 (Sondaż Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015])

Profil wyborcy Andrzeja Dudy Opinium.pl 25-02-2015

Profil wyborcy Andrzeja Dudy
Opinium.pl 25-02-2015

Na podstawie sondażu prezydenckiego 2015 przeprowadzonego przez Opinium.pl (Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]) stworzono profile wyborców poszczególnych kandydatów. W przeprowadzonym sondażu Andrzej Duda zajął drugie miejsce z 23,6 proc. poparciem.

Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015] został przeprowadzony w dnach 20-22 lutego 2015 roku na losowo wybranych internautach, z których została wyłoniona reprezentatywna grupa 1000 osób uprawnionych do głosowania.

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na płeć

Wg podziału na płeć 52,1 proc. wyborców Andrzeja Dudy to kobiety, mężczyźni stanowią 47,9 proc.

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na płec Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na wiek

Grupy wiekowe deklarujące oddanie głosu na Andrzeja Dudy kształtują się następująco:

  • 18-25 lat – 9,3 proc.
  • 26-35 lat – 16,9 proc.
  • 36-50 lat – 24,6 proc.
  • 51-65 lat – 36,9 proc.
  • powyżej 65 lat – 12,3 proc.
Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na wiek Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na wykształcenie

Wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia posiada 2,5 proc. wyborców Andrzeja Dudy, 9,3 proc. to osoby z wykształceniem zawodowym, wykształcenie średnie posiada 35,6 proc., a 52,6 proc. wyborców to osoby z wykształceniem wyższym.

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na wykształcenie Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na obszar zamieszkania

Wyborcy Andrzeja Dudy zamieszkujący obszary miejskie stanowią 69,1 proc., a obszary wiejskie 30,9 proc.

Wyborcy Andrzeja Dudy wg podziału na miejsce zamieszkania Opinium.pl 25-02-2015

Szczegółowe profile wyborców poszczególnych kandydatów, stworzone na podstawie przeprowadzonego sondażu, dostępne są pod adresami:

Zobacz również wyniki sondażu prezydenckiego: Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]