Profil wyborcy Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2015 (Sondaż Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015])

Profil wyborcy Bronislawa Komorowskiego Opinium.pl 25-02-2015

Profil wyborcy Bronislawa Komorowskiego
Opinium.pl 25-02-2015

Na podstawie sondażu prezydenckiego 2015 przeprowadzonego przez Opinium.pl (Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [24.02.2015]) stworzono profile wyborców poszczególnych kandydatów. W przeprowadzonym sondażu Bronisław Komorowski zajął pierwsze miejsce z 37,9 proc. poparciem.

Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [24.02.2015] został przeprowadzony w dnach 20-22 lutego 2015 roku na losowo wybranych internautach, z których została wyłoniona reprezentatywna grupa 1000 osób uprawnionych do głosowania.

Wyborcy Bronisława Komorowskiego wg podziału na płeć

Wg podziału na płeć 62,8 proc. wyborców Bronisława Komorowskiego to kobiety, mężczyźni stanowią 37,2 proc.

Wyborcy Bronislawa Komorowskiego wg podziału na płec Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Bronisława Komorowskiego wg podziału na wiek

Grupy wiekowe deklarujące oddanie głosu na Bronisława Komorowskiego kształtują się następująco:

  • 18-25 lat – 7,1 proc.
  • 26-35 lat – 13,5 proc.
  • 36-50 lat – 28 proc.
  • 51-65 lat – 28,5 proc.
  • powyżej 65 lat – 23 proc.
Wyborcy Bronislawa Komorowskiego wg podziału na wiek Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Bronisława Komorowskiego wg podziału na wykształcenie

Wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia posiada 1,1 proc. wyborców Bronisława Komorowskiego, 10,8 proc. to osoby z wykształceniem zawodowym, wykształcenie średnie posiada 35,6 proc., a 52,5 proc. wyborców to osoby z wykształceniem wyższym.

Wyborcy Bronislawa Komorowskiego wg podziału na wykształcenie Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Bronisława Komorowskiego wg podziału na obszar zamieszkania

Wyborcy Bronisława Komorowskiego zamieszkujący obszary miejskie stanowią 64,4 proc., a obszary wiejskie 35,6 proc.

Wyborcy Bronislawa Komorowskiego wg podziału na miejsce zamieszkania Opinium.pl 25-02-2015

Szczegółowe profile wyborców poszczególnych kandydatów, stworzone na podstawie przeprowadzonego sondażu, dostępne są pod adresami:

Zobacz również wyniki sondażu prezydenckiego: Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [24.02.2015]