Profil wyborcy Janusza Korwin-Mikke w wyborach prezydenckich 2015 (Sondaż Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015])

Profil wyborcy Janusza Korwin-Mikke Opinium.pl 25-02-2015

Profil wyborcy Janusza Korwin-Mikke
Opinium.pl 25-02-2015

Na podstawie sondażu prezydenckiego 2015 przeprowadzonego przez Opinium.pl (Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]) stworzono profile wyborców poszczególnych kandydatów. W przeprowadzonym sondażu Janusz Korwin-Mikke zajął piąte miejsce z 5,3 proc. poparciem.

Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015] został przeprowadzony w dnach 20-22 lutego 2015 roku na losowo wybranych internautach, z których została wyłoniona reprezentatywna grupa 1000 osób uprawnionych do głosowania.

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na płeć

Wg podziału na płeć 22,6 proc. wyborców Janusza Korwin-Mikke to kobiety, mężczyźni stanowią 77,4 proc.

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na płec Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na wiek

Grupy wiekowe deklarujące oddanie głosu na Janusza Korwin-Mikke kształtują się następująco:

  • 18-25 lat – 24,5 proc.
  • 26-35 lat – 47,2 proc.
  • 36-50 lat – 22,6 proc.
  • 51-65 lat – 1,9 proc.
  • powyżej 65 lat – 3,8 proc.
Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na wiek Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na wykształcenie

Wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia posiada 3,8 proc. wyborców Janusza Korwin-Mikke, 9,4 proc. to osoby z wykształceniem zawodowym, wykształcenie średnie posiada 34 proc., a 52,8 proc. wyborców to osoby z wykształceniem wyższym.

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na wykształcenie Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na obszar zamieszkania

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke zamieszkujący obszary miejskie stanowią 56,6 proc., a obszary wiejskie 43,4 proc.

Wyborcy Janusza Korwin-Mikke wg podziału na miejsce zamieszkania Opinium.pl 25-02-2015

Szczegółowe profile wyborców poszczególnych kandydatów, stworzone na podstawie przeprowadzonego sondażu, dostępne są pod adresami:

Zobacz również wyniki sondażu prezydenckiego: Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]