Profil wyborcy Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich 2015 (Sondaż Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015])

Profil wyborcy Magdaleny Ogórek Opinium.pl 25-02-2015

Profil wyborcy Magdaleny Ogórek
Opinium.pl 25-02-2015

Na podstawie sondażu prezydenckiego 2015 przeprowadzonego przez Opinium.pl (Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]) stworzono profile wyborców poszczególnych kandydatów. W przeprowadzonym sondażu Magdalena Ogórek zajęła trzecie miejsce z 7,1 proc. poparciem.

Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015] został przeprowadzony w dnach 20-22 lutego 2015 roku na losowo wybranych internautach, z których została wyłoniona reprezentatywna grupa 1000 osób uprawnionych do głosowania.

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na płeć

Wg podziału na płeć 26,8 proc. wyborców Magdaleny Ogórek to kobiety, mężczyźni stanowią 73,2 proc.

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na płec Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na wiek

Grupy wiekowe deklarujące oddanie głosu na Magdaleny Ogórek kształtują się następująco:

  • 18-25 lat – 12,7 proc.
  • 26-35 lat – 25,4 proc.
  • 36-50 lat – 28,2 proc.
  • 51-65 lat – 16,9 proc.
  • powyżej 65 lat – 16,9 proc.
Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na wiek Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na wykształcenie

Wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia posiada 2,8 proc. wyborców Magdaleny Ogórek, 7 proc. to osoby z wykształceniem zawodowym, wykształcenie średnie posiada 50,8 proc., a 39,4 proc. wyborców to osoby z wykształceniem wyższym.

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na wykształcenie Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na obszar zamieszkania

Wyborcy Magdaleny Ogórek zamieszkujący obszary miejskie stanowią 62 proc., a obszary wiejskie 38 proc.

Wyborcy Magdaleny Ogórek wg podziału na miejsce zamieszkania Opinium.pl 25-02-2015

Szczegółowe profile wyborców poszczególnych kandydatów, stworzone na podstawie przeprowadzonego sondażu, dostępne są pod adresami:

Zobacz również wyniki sondażu prezydenckiego: Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]