Profil wyborcy Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich 2015 (Sondaż Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015])

Profil wyborcy Pawła Kukiza Opinium.pl 25-02-2015

Profil wyborcy Pawła Kukiza
Opinium.pl 25-02-2015

Na podstawie sondażu prezydenckiego 2015 przeprowadzonego przez Opinium.pl (Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]) stworzono profile wyborców poszczególnych kandydatów. W przeprowadzonym sondażu Paweł Kukiz zajął czwarte miejsce z 6,7 proc. poparciem.

Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015] został przeprowadzony w dnach 20-22 lutego 2015 roku na losowo wybranych internautach, z których została wyłoniona reprezentatywna grupa 1000 osób uprawnionych do głosowania.

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na płeć

Wg podziału na płeć 46,3 proc. wyborców Pawła Kukiza to kobiety, mężczyźni stanowią 53,7 proc.

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na płec Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na wiek

Grupy wiekowe deklarujące oddanie głosu na Pawła Kukiza kształtują się następująco:

  • 18-25 lat – 25,4 proc.
  • 26-35 lat – 29,9 proc.
  • 36-50 lat – 28,4 proc.
  • 51-65 lat – 16,4 proc.
  • powyżej 65 lat – 0 proc.
Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na wiek Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na wykształcenie

Wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia posiada 7,5 proc. wyborców Pawła Kukiza, 7,5 proc. to osoby z wykształceniem zawodowym, wykształcenie średnie posiada 38,8 proc., a 46,3 proc. wyborców to osoby z wykształceniem wyższym.

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na wykształcenie Opinium.pl 25-02-2015

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na obszar zamieszkania

Wyborcy Pawła Kukiza zamieszkujący obszary miejskie stanowią 59,7 proc., a obszary wiejskie 40,3 proc.

Wyborcy Pawła Kukiza wg podziału na miejsce zamieszkania Opinium.pl 25-02-2015

Szczegółowe profile wyborców poszczególnych kandydatów, stworzone na podstawie przeprowadzonego sondażu, dostępne są pod adresami:

Zobacz również wyniki sondażu prezydenckiego: Sondaż prezydencki 2015 Opinium.pl: badanie internautów [25.02.2015]